Bài viết

cờ vua

Tìm hiểu luật chơi cờ vua đơn giản, dễ hiểu nhất!

Tìm hiểu luật chơi cờ vua đơn giản, dễ hiểu nhất. Cờ vua môn thể thảo giải trí về tư duy và trí tuệ,có nhiều nguồn tin cho rằng cờ vua  xuất hiện từ thế kỷ thứ VI tại Ấn Độ và được biết đến từ thế kỳ thứ 16. Là một trong những môn thể thao giải trí mang tính tư duy,trí tuệ và khoa học. Để chơi được cờ vua cần phải tuân thủ theo những quy tắc riêng của bộ môn thể thao này. Luật chơi cờ vua cơ bản…